Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

17. ožujak. 2017.

Zagovaranje participativnog upravljanja prirodnih resursa [video]

Krajem prošle godine, u okviru projekta ”Participativno upravljanje prirodnim resursima”, proveden je niz različitih zagovaračkih aktivnosti s ciljem uključivanja građana Grada Velike Gorice u proces pronalaženja rješenja za održivo gospodarenje prirodnih resursa.

Naime, zagovaračka kampanja nastala je na rezultatima istraživanja stavova građana Grada Velike Gorice koje je provedeno u veljači i ožujku 2016. Istraživanje je bilo usmjereno na prikupljanje stavova o lokalnim politikama gospodarenja prirodnim resursima, transparentnosti lokalne uprave i otvorenosti za sudjelovanje građana te važnosti participativnog upravljanja javnim resursima.

Istraživanje je pokazalo da ispitanici najvećim dijelom ne sudjeluju u političkim i društvenim akcijama na području grada, pogotovo ako se radi o javnom izražavanju vlastitog mišljenja putem prosvjeda, sudjelovanja na političkom skupu ili u medijima. Ipak, više od 50% građana spremno je uključiti se u javnu raspravu vezanu za rješavanje pojedinih problema na području zaštite okoliša i prirode. Tek 4% ispitanika aktivno je uključeno u rad lokalne okolišne udruge ili svog mjesnog odbora. Iz čega proizlazi da većina ispitanika nije dovoljno upoznata s radom svog mjesnog odbora kao ni s načinom na koji državna i lokalna vlast gospodare prirodnim resursima na području Velike Gorice te bi voljeli biti informiraniji o radu lokalne vlasti.

Promotivna kampanja fokusirala se stoga na informiranje građana o osnovnim podacima o dionicima i lokalnim politikama upravljanja vodama i šumama (dva prirodna resursa značajna za širi zavičaj Velike Gorice) te mogućnostima uključivanja u procese sudlučivanja. Za glavne komunikacijske alate korišteni su posteri i privjesnice (koje su imali i alternativnu funkciju kao označivači za knjige, eng. bookmark) postavljeni u sredstvima javnog prijevoza, citylight plakati na autobusnim stanicama preko kojih se jednostavno moglo doći do internetske stranice projekta s dodatnim, korisnim informacijama. Lokalni aspekt akcije mogao se vidjeti u korištenju fotografija snimljenih u turopoljskom kraju, a koje su za potrebe kampanje posudili lokalni fotografi.

Pored toga, u zgradi gradske uprave postavljena je kutija u koju su građani mogli ubaciti svoje prijedloge za akcije i ostale aktivnosti usmjerene na upravljanje prirodnim resursima. Na istom mjestu dijeljeni su i informativni leci o samom projektu i lokalnim politikama prema vodama i šumama. Idući je korak bio osnivanje radne skupine, sačinjene od zainteresiranih građana i predstavnika gradske uprave, sa zadatkom izrade prijedloga plana intervencija i uključivanja građana u konkretne inicijative uređenja javnih zelenih površina na području Grada.

Kako je to sve izgledalo u praksi, najbolje da pogledate u priloženom videoprilogu:

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija