Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

22. siječanj. 2021.

Započela provedba projekta SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost

S ciljem poticanja održivog razvoja na lokalnoj razini kroz povezivanje i umrežavanje lokalne samouprave, udruga i visokoobrazovnih institucija te jačanja kapaciteta za zajedničko djelovanje, nastao je projekt SUSTINEO. Nositelj projekta je ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, a Udruga gradova sudjeluje u provedbi projekta kao jedna od partnerskih organizacija.

Riječ je o trogodišnjem projektu, koji financira Europski socijalni fond – Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada. Ciljne skupine su jedinice lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i javne znanstvene institucije. Specifični cilj projekta je stvaranje Mreže za održivi lokalni razvoj (LOR) te jačanje kapaciteta JLS-a, OCD-a i visokoobrazovnih institucija.

Specifični ciljevi, kao i pripadajuće im aktivnosti, navedeni su u nastavku:

(1) Poticanje suradnje između javnog i civilnog sektora, jačanje njihovih kapaciteta za djelovanje u području održivog razvoja te uspostava Mreže za lokalni održivi razvoj

 • Škola za lokalni održivi razvoj – pet modularnih dvodnevnih trening-blokova
 • Izrađen Adresar OCD-a koji se bave ili su zainteresirani za tematiku održivog razvoja
 • Analiza dionika zainteresiranih za održivi razvoj u RH
 • Uspostavljena Mreža za održivi lokalni razvoj.

(2) Provedba ispitivanja javnog mnijenja i znanstvenih istraživanja bitnih za područje održivog razvoja, temeljem kojih će se pripremiti smjernice te provesti analize društvenih utjecaja predloženih intervencija za održivi razvoj

 • Ispitivanje javnog mnijenja i potreba društva
  • Jedno anketno ispitivanje stavova, percepcija, prioriteta i iskustava građana u Hrvatskoj o praksama upravljanja održivim razvojem
  • Pet fokusnih grupa s glavnim dionicima iz pet regija Hrvatske radi ispitivanja potreba i uključenosti lokalnih dionika u osmišljavanje, odlučivanje i provođenje politika održivog razvoja
 • Tri znanstvena istraživanja:
  • “Upravljanje održivim razvojem u RH” koje će istražiti polu-strukturiranim intervjuima s donositeljima odluka kapacitet javnog sektora za upravljanje OR-om i uključivanje građana
  • “Iskustvo lokalnog razvoja vođenog zajednicom na primjeru LAG-ova” putem fokusnih grupa
  • “Potencijal socijalnih inovacija za održivi razvoj u hrvatskom kontekstu”, analizom dokumenata i studija slučaja.
 • Temeljem provedenih istraživanja bit će napisana četiri znanstvena i dva stručna članka
 • Smjernice za razvoj javnih politika za:
  • bolje upravljanje održivim razvojem;
  • uključivanje građana u izradu i provedbu politika održivog razvoja;
  • održivo i participativno planiranje prostora;
  • jačanje lokalno razvoja vođenog zajednicom;
  • razvoj ekosustava socijalnih inovacija;
  • razvoj socijalnog poduzetništva
 • Šest analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija temeljem smjernica

(3) Provedba strukturiranog dijaloga i zagovaračkih aktivnosti s donositeljima odluka za donošenje kvalitetnih javnih politika i provedbu održivog razvoja u RH na svim razinama

 • Šest javnih događanja sa svrhom uspostave strukturiranog dijaloga u području održivog razvoja s donositeljima odluka, zagovaranja održivog razvoja i promocije Mreže za lokalni održivi razvoj
 • Završna konferencija
 • Sastanci s javnim institucijama na temu planiranja i provedbe održivog razvoja u područjima iz kojih dolaze partneri
 • Zagovaranje provedbe smjernica javnih politika putem saborskih i radnih odbora iz tematskih područja projekta; prezentiranje rezultata projekta na skupovima Udruge gradova u RH, partnera i drugih organizacija.

O glavnim projektnim aktivnostima redovito ćemo obavještavati, a više detalja možete pronaći i na samoj stranici projekta.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija