Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

03. lipanj. 2024.

Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice pomorskog redara

Odredbe Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama navode da izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice pomorskog redara propisuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Donosimo vam odgovore našeg stalnog suradnika, Matka Lovrete, pročelnika iz Makarske, na pitanja koja ste najčešće postavljali.

Člankom 155. stavkom 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice pomorskog redara propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom.

1) Može li na službenoj odori i službenoj iskaznici uz grb RH biti i otisak logotipa branda JLS ili mora biti grb JLS, budući da su grb i zastava obilježja JLS propisani Statutom JLS?

Odgovor:

Na upit može li na službenoj odori i službenoj iskaznici pomorskog redara uz grb Republike Hrvatske biti i otisak logotipa branda JLS mišljenja sam da za isto nema nikakve zapreke. Naime, članak 155. stavak. 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) propisuje da izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice pomorskog redara propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom. Zakonodavac je time ostavio potpunu slobodnu predstavničkom tijelu kod kreiranja izgleda službene odore te izgleda i sadržaja službene iskaznice pomorskog redara, ne propisujući pri tom obvezu da na službenoj odori i iskaznici pomorskog redara mora biti istaknut i grb jedinice lokalne samouprave, ali isto tako ni zabranu da na istoj bude istaknut logotip JLS. Zbog navedenog mišljenja sam da nema zapreke da se na službenoj odori i službenoj iskaznici koristi i logotip JLS, koji se kao službeni logotip očito koristi i u druge službene svrhe, pa i isticanjem na službenoj web stranici JLS.

2) Kada je Pravilnikom o unutarnjem redu i načinu rada gradske uprave radno mjesto komunalnog i pomorskog redara objedinjeno u jedno radno mjesto komunalno-pomorskog redara, pa pomorski redar obavlja dužnost u odori komunalnog redara, je li u Odluci potrebno navesti sljedeće:

„Pomorski redar pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka mora imati vidno istaknutu službenu iskaznicu pomorskog redara“ ili

„Komunalni redar (komunalno-pomorski redar) pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka mora imati vidno istaknutu službenu iskaznicu pomorskog redara (komunalno-pomorskog redara).“

Odgovor:

U odnosu na drugo pitanje kada je Pravilnikom o unutarnjem redu i načinu rada gradske uprave radno mjesto komunalnog i pomorskog redara objedinjeno u jedno radno mjesto komunalno-pomorskog redara, pa pomorski redar obavlja dužnost u odori komunalnog redara, je li u Odluci potrebno navesti sljedeće:

„Pomorski redar pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka mora imati vidno istaknutu službenu iskaznicu pomorskog redara.“
ili
„Komunalni redar (komunalno-pomorski redar) pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka mora imati vidno istaknutu službenu iskaznicu pomorskog redara (komunalno-pomorskog redara)“,

mišljenja sam da bi ispravno bilo navesti: „Pomorski redar pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka mora imati vidno istaknutu službenu iskaznicu pomorskog redara.“
To iz razloga jer se radi o službenicima koji su ujedno i komunalni i pomorski redari, a predmetna odluka govori ipak o odori i službenoj iskaznici pomorskog redara.

3) Da li se Odlukom može propisati da na gornjim dijelovima odore stoji natpis „REDARSTVO“ umjesto „POMORSKI REDAR“ pa da komunalno-pomorski redari ne mijenjaju odoru za vrijeme rada, već samo iskaznicu?

Odgovor:

Odgovor na treće pitanje može li se Odlukom propisati da na gornjim dijelovima odore stoji natpis „REDARSTVO“ umjesto „POMORSKI REDAR“ pa da komunalno-pomorski redari ne mijenjaju odoru za vrijeme rada nego samo iskaznicu, mišljenja sam da je to moguće, prvenstveno zbog ekonomičnosti, jer nema potrebe da pomorski i komunalni redari imaju različite odore, pogotovo kada je u opisu poslova sistematiziranog radnog mjesta komunalno-pomorskog redara predviđeno obavljanje poslova i komunalnog i pomorskog redara.

4) Da li Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice pomorskog redara mora ići na Javno savjetovanje?

Odgovor:

Što se tiče četvrtog pitanja mora li Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice pomorskog redara ići na javno savjetovanje mišljenja sam da ne treba jer se navedenom Odlukom ne utječe na interese građana i pravnih osoba.

Naime, člankom 11. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) propisano je da su tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Nadalje, stavkom 3 istog članka propisano je da su tijela javne vlasti dužna provesti savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.

S obzirom da se predmetnom Odlukom o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice pomorskog redara ne utječe na interese građana i pravnih osoba, mišljenja sam da za istu nije potrebno provesti savjetovanje s javnošću, što ne znači naravno da se isto ne može provesti.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija