Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

19. svibanj. 2022.

Poticajna naknada kao opterećenje gradskog proračuna – osvrt

Osvrt je izradila naša stalna suradnica, Sonja Polonijo. Podaci prikazani u članku su službeni i neumoljivi, a zaključak nedvojben: inicijativa za promjenu algoritma izračuna proračunima je uštedjela značajne iznose!

Prisjetimo se Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom prema kojoj se poticajna naknada gradovima i općinama obračunavala zaključno s 2019. godinom. Prva Rješenja Fonda izdana su za period studeni – prosinac 2017. godine, zbog čega su iznosi koje je trebalo platiti bili mali. U 2018. i 2019. su značajno narasli: radilo se o cijelim godinama kao obračunskim razdobljima, ali i znatno ambicioznijim ciljevima propisanim za te godine.

Obračun se vršio na način da je 2018. dozvoljena količina miješanog komunalnog otpada iznosila 74% količine MKO ostvarene u 2015. godini, a u 2019. 66%. Na svaku prekomjernu tonu plaćali ste za 2018. 100 kn poticajne naknade, a u 2019. 150 kuna. Plaćanja ste bili oslobođeni samo ukoliko ste bili među rekorderima uspješnog odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (za 2018. preko 36%, za 2019. preko 44%). I danas je takvih gradova malo! Prosjek svih JLS u državi je za 2020. godinu 21,75%, a 57,2% JLS ima manje od 30%. Ukoliko biste odvojeno sakupili 35% u 2018. ili 43% u 2019., plaćali ste jednako kao da niste ništa odvojeno sakupili!

S obzirom na duboku nepravednost takvog načina obračuna, Udruga gradova je predložila algoritam koji uvažava dostignuti stupanj odvajanja otpada u JLS, pa se ne plaća jednako ukoliko ste odvojili manje i ukoliko ste odvojili više.

Ministarstvo je djelomično prihvatilo naš prijedlog i ugradilo ga u Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21). Algoritam su prihvatili, ali nisu prihvatili naše argumente da bi koeficijent u formuli trebalo korigirati za:
1. količine koje na području JLS sakupe državni ovlaštenici, koje danas „bildaju“ statistiku ostvarenja ciljeva države (pa je država, npr. u 2020. ostvarila 41% – JLS gotovo dvostruko manje),
2. količine odvojeno sakupljenog otpada korisnika kategorije koja nije kućanstvo ne uračunavaju se u javnu uslugu (a njihov miješani komunalni otpad, koji smanjuje stopu odvojenog sakupljanja JLS, se računa),
3. ne priznaje se kućno kompostiranje (ruralne sredine tradicionalno kompostiraju, pa u njihovom miješanom otpadu ima jako malo biootpada – ako ga ima malo, takve sredine njegovim odvojenim sakupljanjem nikako ne mogu dosegnuti stopu od 50%). Takve JLS se plaćanjem poticajne naknade kažnjavaju zbog činjenice da im se stanovnici ponašaju na pohvalan način!

Zakonom propisani koeficijent graničnog udjela mase sakupljenog miješanog komunalnog otpada u masi ukupno prikupljenog komunalnog otpada u okviru javne usluge za pojedinu kalendarsku godinu iznosi:
– za 2020. godinu 0,58
– za 2021. godinu 0,54
– za 2022. godinu, i nadalje 0,50.

Na taj način su JLS zakinute, jer koeficijenti odražavaju traženu stopu odvojenog sakupljanja. Npr. koeficijent 0,58 znači da je u 2020. trebalo odvojeno sakupiti 42% komunalnog otpada, 0,54 znači cilj odvojenog sakupljanja 46% u 2021. godini, a sve godine nadalje stopa odvojenog sakupljanja trebala bi biti veća od 50%. Realno gledano – teško izvedivo, jer su sve komercijalno zanimljive frakcije otpada izostavljene iz algoritma, a JLS-ima je ostalo ono za što ovlaštenici nisu bili zainteresirani, ono što donosi samo trošak i iz čega je puno teže odvojiti neku korisnu frakciju. Teoretski, kada bi svi korisnici iz kategorije kućanstvo odvojili 100% otpada, JLS bi i tada plaćala poticajnu naknadu zbog miješanog komunalnog otpada nekućanstava (gospodarstvo).

Prema Ministarstvu je već i od strane Grupacije održavanja čistoće komunalnih poduzeća i od strane Udruge gradova upućena inicijativa za promjenom koeficijenata graničnog udjela prilikom prve izmjene Zakona o gospodarenju otpadom i na tome će se zasigurno još puno raditi.

U međuvremenu, napravili smo matematiku „što bi bilo da je bilo“ i usporedili iznose poticajne naknade izračunate za 4 velika hrvatska grada po Uredbi i po Dodatku V Zakona o gospodarenju otpadom za 2020. godinu (konačni podaci), napravili izračun po neki dan objavljenim privremenim podacima i poigrali se s privremenim podacima za 2021. na način da smo temeljem njih simulirali obračun za 2022. godinu.

Poticajna naknada PODACI O UŠTEDAMA

Zaključak je nedvojben: inicijativa za promjenu algoritma izračuna proračunima je uštedjela značajne iznose!

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija