Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

27. kolovoz. 2015.

Predstavljen prijedlog Zakona o vodnim uslugama

U Zagrebu je u srijedu 26.8. održano predstavljanje nacrta zakona za predstavnike gradova. Pred 40-tak okupljenih gradonačelnika, zamjenika i pročelnika članovi povjerenstva koji su radili na nacrtu Zakona istaknuli su najvažnije značajke predloženog akta.

Namjera predloženog zakona jest okrupnjavanje vodnokomunalnog sustava u svrhu postizanja racionalizacije i veće efikasnosti u isporuci vodnih usluga te ispunjavanje uvjeta preuzetih u Ugovoru o pristupanju RH u Europsku uniju. Konkretno, riječ je o potrebnim ulaganjima u infrastrukturu (polaganje novih distribucijskih i odvodnih mreža, povećanje razine priključenja novih korisnika te izgradnja sustava pročistača otpadnih voda) koje treba provesti do 2023. i za koja je osigurano 2,5 milijarde eura bespovratnih sredstava iz EU fondova te planirano dodatnih 1,3 milijarde eura nacionalnih sredstava.

Zbog načela ekonomske cijene vodnih usluga, budući (povećani) troškovi upravljanja i održavanja novih sustava zasigurno će utjecati na porast cijene vodne usluge koje bi u aktualnom fragmentiranom sustavu uslužnih područja znatno premašile limit od 3% neto raspoloživog dohotka (NRD) po korisniku. Povećanjem uslužnih područja i okrupnjivanjem isporučitelja očekuju se učinci ekonomije razmjera koji bi buduće cijene vodnih usluga (za)držali ispod propisane gornje granice NRD-a, odnosno u okvirima priuštivosti za građane i poslovne korisnike.

Na temelju provedene analize niza faktora za pravnu osobnost novih isporučitelja predložena je ustanova, za koju predlagač tvrdi da omogućava najlakše odnosno najbrže osnivanje i preuzimanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje s postojećih trgovačkih društava. Pri tome je važno napomenuti da nacrt Zakona predlaže odredbu kojom osnivači (gradovi i općine) ne odgovaraju solidarno za dugove isporučitelja već supsidijarno: u slučaju eventualnog stečaja isporučitelja, jedinice lokalne samouprave bi jednostavno osnovale novog isporučitelja od kojeg bi vjerovnici mogli naplatiti svoja potraživanja. Kako je propisano postojećim zakonskim okvirom, vodnokomunalna infrastruktura ne ulazi u stečajnu masu što ostaje i u novom prijedlogu.

Za upravljanje novim isporučiteljem vodnih usluga predložen je sličan model odlučivanja koji se upotrebljava u Vijeću EU – sustav dvostruke (kvalificirane) većine. Tako bi za donošenje najvažnijih odluka (usvajanje statuta, financijskog plana, plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina, određivanje najvećeg dopuštenog broja i kvalifikacijske strukture zaposlenih te usvajanje odluke o cijeni vodnih usluga) bila potrebna podrška većine osnivača ali i podrška jedinica lokalne samouprave koje na svom području imaju više od polovice ukupnog broja stanovnika uslužnog područja. Na ovaj bi se način zaštitilo manje osnivače od samovolje jedinica lokalne samouprave s većim brojem stanovnika, ali i spriječilo moguće blokiranje odluka od strane manjine.

U raspravi koja je uslijedila, predstavnici Udruge gradova i drugi gradonačelnici istaknuli su neke od spornih dijelova predloženog Zakona: uvođenje dodatnih ovlasti i zadataka za komunalne redare (čl.80), obveza licenciranja direktora i njihovih zamjenika od strane Vijeća za vodne usluge (čl.27 i čl.66), te mogućnost raspuštanja vijeća i razrješenje izvršnih čelnika u slučaju neosnivanja zajedničkog isporučitelja na jednom uslužnom području odnosno neprovođenja višegodišnjeg programa gradnje sukladno njegovim rokovima (čl.63 i čl.94). Na upućene primjedbe koje će razmotriti prije upućivanja u redovnu saborsku proceduru, predlagatelji su potvrdili da je moguće osnovati podružnice u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga čak i ako isporučuju manje od 500.000 kubičnih metara vode godišnje (čl.31.).

Udruga gradova uputit će svoje pismeno očitovanje na prijedlog Zakona do kraja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koje traje do 9. rujna. Sve ostale pozivamo da svoje komentare na predloženi nacrt Zakona dostave izravno putem e-savjetovanja.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija