Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

11. siječanj. 2019.

Prijedlozi Udruge uvršteni u Konačni prijedlog izmjena i dopuna ZOGO-a

Donosimo vam hvalevrijedne i vrlo pozitivne vijesti sa sastanka delegacije Udruge gradova s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, održanog koncem studenoga 2018.

Dana 19.11.2018. održan je sastanak delegacije Udruge gradova s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, pomoćnicom ministra gđom Anamarijom Matak, gđom. Sanjom Radović i g. Mariom Roboz. „Naše boje“ branili su podpredsjednik Udruge g. Renato Krulčić te stručnjaci iz područja gospodarenja otpadom Sonja Polonijo, Ivan Jurešić, Dijana Mijač – Dretar i Senka Slaviček – Stašek.

Na sastanku su izloženi pravni problemi s kojima se posljednjih mjeseci suočava sve više gradova i komunalnih društava, a koji su uzrokovani nedovoljno usklađenom regulativom u domeni gospodarenja komunalnim otpadom i, u segmentu obračuna cijene javne usluge, nerealnim očekivanjima nekih kategorija potrošača. Ovo je rezultiralo mnoštvom prekršajnih prijava za gradonačelnike i direktore komunalnih društava, zahtjevima potrošača da im se na ime „nepripadne dobiti“ vrate iznosi koje su za ovu uslugu platili od donošenja ZOGO-a 2013. godine do donošenja Uredbe 2017. godine, zahtjevima za ocjenu zakonitosti gradskih Odluka o gospodarenju komunalnim otpadom, kao i pokušajima sudskog rušenja cjenika javne usluge (za čiju zakonitost su prekršajno odgovorni i gradonačelnici).

Također, ukazali smo Ministarstvu na nelogičnost obveznog postavljanja zelenih otoka za papir, plastiku itd. u uvjetima kada će mnogi gradovi korisnicima podijeliti spremnike dobivene od FZOEU i ostvariti odvoz korisnog otpada po sistemu „od vrata do vrata“. Kako se korisni otpad mora odvoziti besplatno za korisnike, a odvoz miješanog komunalnog otpada se naplaćuje, obveznost zelenih otoka predstavlja opasnost po komunalni red jer građane dovodi u napast da svoj miješani komunalni otpad odlože u kontejnere za papir, plastiku, staklo. Ovime se komunalnim društvima stvaraju i dodatni troškovi sortiranja prikupljenog korisnog otpada, što onda vrši pritisak na rast cijene, to onda dodatno revoltira građane i svima nama uzrokuje dodatne probleme.

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da su naše primjedbe uvrštene u Konačni prijedlog koji ide na odlučivanje u Sabor. Dapače, Ministarstvo je dodatno na nedvojbeni način odredilo i način postupanja komunalnih redara.

Vezano za probleme zbog kašnjenja u donošenju Uredbe, zamolili smo MZOE da nam dostavi pisano mišljenje koje bi mnogim kolegama moglo pomoći u sudskim procesima s potrošačima koji su u tijeku.

U nastavku navodimo tekst članaka usklađenih s našim zahtjevima.

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama ZOGO-a
Članak 18.
U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Davatelj usluge dužan je korisniku usluge obračunati cijenu javne usluge iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju koristeći kriterij obračuna količine otpada određen odlukom iz članka 30. stavka 7. ovoga Zakona, pri čemu obračun cijene javne usluge mora biti u skladu s uredbom iz članka 29. stavka 10. ovoga Zakona.“
Stavak 11. mijenja se i glasi:
„(11) Usklađenost cjenika s odredbama ovoga Zakona, uredbe iz članka 29. stavka 10. ovoga Zakona i odluke iz članka 30. stavka 7. ovoga Zakona nadzire tržišna inspekcija.“
Članak 19.
U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je osigurati izvršenje obveze odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura:
1. funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području sukladno stavcima 2., 3. i 4. ovoga članka
2. postavljanje spremnika za miješani komunalni otpad i spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, biootpada, metala, stakla, plastike kod korisnika usluge i kad je to prikladno spremnike za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila na javnoj površini.“
Članak 20.
U članku 36. stavak 3. mijenja se i glasi:
„(3) Radi provedbe mjera iz stavka 1. točke 2. ovoga članka komunalni redar rješenjem naređuje uklanjanje otpada vlasniku nekretnine na kojoj je nepropisno odložen otpad, ili posjedniku nekretnine, ako vlasnik nekretnine nije poznat ili osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru) ili osobi koju je zatekao da odbacuje otpad izvan lokacije gospodarenja otpadom.“.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija