Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

20. svibanj. 2018.

O zemljištu s ministrom

Udruga gradova zatražila je sastanak s ministrom poljoprivrede, Tomislavom Tolušićem u vezi s problematikom donošenja programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu usvojen u veljači ove godine propisuje da su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za svoje područje u roku od 3 (tri) mjeseca od dana stupanja Zakona na snagu, dakle do 9. lipnja 2018. godine. Gradovi su, sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, započeli s izradom Programa. U dnevnoj komunikaciji s gradovima, ali i javno-pravnim tijelima kao što su Hrvatske vode i Hrvatske šume koje sudjeluju u izdavanju dokumentacije potrebne za izradu Programa, kao i s Ministarstvom poljoprivrede uočili smo određene probleme i drukčija tumačenja pojedinih zakonskih odredbi, što sve utječe na poštivanje roka za donošenje Programa.

Konkretno, uočeno je sljedeće:

Članak 29. stavak 2. Zakona propisuje da Program raspolaganja donosi općinsko ili gradsko vijeće uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva. Informacije koje dobivamo iz Ministarstva govore suprotno, odnosno da općinska ili gradska vijeća najprije donesu program pa ga tek onda upućuju na mišljenje županiji i suglasnost Ministarstvu. Molimo za službeno očitovanje Vašega Ministarstva kako bismo ispravno i zakonito postupali.

Nadalje, od strane Ministarstva poljoprivrede gradovima je preporučeno da donesu Program bez sve potrebne dokumentacije, samo kako bi zadovoljili rok za donošenje Programa no to će, uvjereni smo, ubrzo stvoriti potrebu za izmjenama i dopunama budućih, dvojbeno pravno prihvatljivih akata. U tom smislu cijenili bismo službeno i pisano očitovanje Ministarstva i o navedenome.

Člankom 2. Pravilnika propisana je dokumentacija potrebna za donošenje Programa, no nigdje nije propisan rok u kojem javno-pravna tijela moraju, po primitku zahtjeva gradova, dati određena očitovanja, odnosno uvjerenja. Budući da su tijela preopterećena zahtjevima lokalnih jedinica, predmetna očitovanja ne mogu se izdati u razumnom roku. Sve to neposredno utječe na rok određen gradovima za donošenje Programa. Dodatno, i sam Pravilnik je stupio na snagu 20 dana nakon Zakona i time nam formalno-pravno, a i realno, skratio rok za donošenje Programa s 90 na 70 dana.

Člankom 101. stavkom 5. Zakona propisano je da ukoliko jedinice ne donesu Program u zakonom propisanom roku, da će isto donijeti upravni odjel županije nadležan za poljoprivredu. Poštivanje svih zakonskih i podzakonskih odredaba, pravila i ograničenja jednostavno onemogućuje poštivanje Zakonom definiranog roka!

Člankom 29. stavcima 5. i 6. Zakona propisana je obveza izlaganja prijedloga Programa s popratnom dokumentacijom na javni uvid u trajanju od 15 dana te je i to okolnost koja dodatno utječe na (ne)mogućnost poštivanja roka za donošenje programa do dana 9. lipnja 2018. godine.

Nastavno na sve prethodno izneseno, a utemeljeno na argumentaciji i informacija iz gradova, članova naše Udruge te s obzirom na činjenicu da veliki broj ne samo gradova, već i općina neće donijeti programe do zakonom propisanog roka, ministru Tolulšiću obratili smo se s prijedlogom da razmotri mogućnost izmjene Zakona ili donošenja Uredbe Vlade Republike Hrvatske kojom bi se rok za donošenje Programa produljio za neko primjereno vremensko razdoblje.

Nadamo se da ćemo vas ubrzo biti u prilici obavijestiti o ishodu razgovora s ministrom.

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija