Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

12. siječanj. 2016.

Ministarstva se očitovala o potrebnom broju zaposlenih osoba s invaliditetom u gradskim upravama

Sukladno Zaključku sa sjednice Predsjedništva Udruge gradova u Republici Hrvatskoj održane dana 19. studenoga 2015. godine, Udruga gradova zatražila je mišljenje Ministarstva uprave i Ministarstva rada i mirovinskog sustava u vezi sa zapošljavanjem osoba s invaliditetom u lokalnoj samoupravi.

Naime, Predsjedništvo je odlučilo zatražiti službena mišljenja oba navedena ministarstva stoga što se praksa i postupanja državnih i javnih tijela u odnosu na pojedine gradova, kao i tumačenja određenih zakonskih odredaba, u bitnome razlikuju te stoga onemogućuju unisono postupanje gradova u kontekstu ostvarivanja prava osoba s invaliditetom.

Konkretnije, nekoliko je gradova od Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom zaprimilo rješenja kojima se gradovima nalaže plaćanje novčane naknade zbog neispunjenja obaveza u vezi sa zapošljavanjem osoba s invaliditetom, dakle stoga što nisu postupili sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine”, broj 157/13 i 152/14) te odredbama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (“Narodne novine”, broj 44/14 i 2/15). Spomenutim rješenjima utvrđeno je da gradovi, kao poslodavci, nisu ispunili tražene kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom te su posljedično tomu u obvezi platiti mjesečnu novčanu naknadu.

Sporno je što su u rješenjima u broj stalno zaposlenih osoba koji je ujedno i osnov za izračunavanje potrebnog broja invalidnih osoba koji je potrebno dostići, uračunati zaposlenici koji, prema mišljenju Udruge gradova, nisu trebali niti smjeli biti uračunati. Dakle, uračunate su kao stalno zaposlene osobe u gradskim upravama i one osobe koje su zaposlene na određeno vrijeme te one koje rade kao zamjene za vrijeme rodiljnog dopusta. Nadalje, uračunate su  osobe koje su u procesu realizacije poticajnih mjera zapošljavanja Zavoda za zapošljavanje, primjerice „Radom za zajednicu i sebe“, a jednako tako i pomoćnici u nastavi u sklopu projekta  „Petica  za dvoje“. Nadalje, u kvotu stalno zaposlenih u gradskoj upravi ubrojene su i osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Sve ovo ocjenili smo pogrešnim i neopravdanim “fiktivnim” povećanjem broja zaposlenih u gradskim upravama, što posljedično nameće kao zaključak posve neutemeljenu tvrdnju da gradske uprave ne zapošljavaju osobe s invaliditetom i ne ispunjavaju svoje zakonske obaveze u tom kontekstu. Situaciju je dodatno složenijom i po gradove nepovoljnijom učinilo i to što su gradovi od područnih službi HZMO-a dobivali informacije kako ne ulaze u obveznike zapošljavanja osoba s invaliditetom pa shodno tomu, niti u obveznike uplaćivanja propisanog doprinosa s obzirom na broj zaposlenih službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te broj već zaposlenih osoba s invaliditetom.

Zaključno i rezimirano, zatražili smo službeno mišljenje o tome ubrajaju li se poslovi na određeno vrijeme navedeni naprijed u tekstu, a koji se odnose na realizaciju poticajnih mjera zapošljavanja, projekte EU fondova i ministarstava te na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u  kvotu za zapošljavanje osoba s invaliditetom? Napomenuli smo i da bi ovakvo, po nama neutemeljeno i fiktivno povećanje broja zaposlenih u gradskim upravama prouzročilo i određene dodatne financijske obaveze po gradova, sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13).

Mišljenja oba ministarstva možete pogledati:

Osobe s invaliditetom – Min. uprave

Osobe s invaliditetom – Min. rada

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija